Därför skall du välja Smart Storing

Kvalitet, säkerhet och kundservice ärledord för oss och prioriteras av hela företaget. För att vi skall vara ett attraktivt och självklart val för våra kunder och samarbetspartners jobbar vi ständigt med förbättringar. Vår ambition är att erbjuda dig tekniska lösningar som uppfyller dina behov av lägre lagringskostnader, snabbare omsättning och en bättre arbetsmiljö.

Smart Storing har:

  • Branschens största sortiment av utdragsenheter
  • Över 25 års erfarenhet av att tillverka materialhanteringsutrustning
  • Välutbildad produktionspersonal som delar på ansvaret
  • Egen konstruktion och produktion vilket ger goda möjligheter att specialanpassa produkter
  • Säljare med lång erfarenhet av projektförsäljning och materialhantering