PDF med översikt av detta sortiment

Lådsystem plocklådor

• Optimerad för hyllsystem

• Enkel hantering

• Stor invändig volym

• Hög stabilitet

• Säker stapling

• Stort tillbehörsprogram