No-knock är specialdesignade styrskenor som skyddar golvmonterade utdragsenheter från att spåra ur utanför golvskenorna i händelse av sidokollisioner.