Effektivitet är nyckelordet i våra lösningar för lager, produktion och verkstad. Våra utdragsenheter förvarar mer på samma yta, gör att plocktiden och de interna transporterna minskar och förhindrar arbetsplatsskador, allt tack vare sin smarta design.

Effektivitet är nyckelordet i våra lösningar för lager, produktion och verkstad. Våra utdragsenheter förvarar mer på samma yta, gör att plocktiden och de interna transporterna minskar och förhindrar arbetsplatsskador, allt tack vare sin smarta design.