Vi har utvecklat ett system med beröringsfria programmerbara lås. Detta betyder att du bestämmer vem som har tillgång till vad! Med modern RFID teknik behöver du inga vanliga nycklar. En plast tag eller plastkort är din nyckel som du programmerar som du vill.

Varför IDloc ?
• Låser utdragbara hyllor och dörrar
• Ger personlig access
• Förhindrar obehörig tillgång i produkter som tidigare varit svårt att låsa.
• Beröringsfria elektroniska lås.
• Programmerbara nycklar som bestämmer att ägaren kan få tillgång till vissa lådor och skåp, men inte till andra.