Förvaring av rullar

T.ex. takpapprullar är ett svårförvarat material som lätt blir förstört och oformligt. Med en förvaring som gör det möjligt att förvara rullarna stående som dessutom går att dra ut kan du förvara materialet på ett bättre sätt och dessutom kommer du åt att lyfta på ett bättre ergonomiskt sätt. Det finns en mängd liknande material som tjänar på att hanteras på detta mer effektiva sätt. Lasta hela pallen med truck eller pallyftare. Dra ut - plocka en och en på ett säkert och ergonimiskt sätt