FÖRDELAR MED DENNA LÖSNING:

●  Säker lastning med kran eller gaffeltruck beroende på        tillämpning

●  Man kan lägga i kassetter eller montera avdelare så att      olika produkter kan lagras på samma nivå

●  Eftersom man lastar ovanifrån kan varje nivå lastas full      vilket sparar plats och frigör dyrbar golvyta

●  Enkel hantering ger mindre skador på lagrat gods

●  Flera pelare kan monteras och kopplas samman – ger        möjlighet till längre gods eller tyngre last

FÖRDELAR MED DENNA LÖSNING:

●  Säker lastning med kran eller gaffeltruck beroende på        tillämpning

●  Man kan lägga i kassetter eller montera avdelare så att      olika produkter kan lagras på samma nivå

●  Eftersom man lastar ovanifrån kan varje nivå lastas full      vilket sparar plats och frigör dyrbar golvyta

●  Enkel hantering ger mindre skador på lagrat gods

●  Flera pelare kan monteras och kopplas samman – ger        möjlighet till längre gods eller tyngre last