FÖRDELAR MED DENNA LÖSNING:

●  Säker lastning med kran eller gaffeltruck beroende på tillämpning

●  Man kan lägga i kassetter eller montera avdelare så att olika produkter kan lagras på samma nivå

●  Eftersom man lastar ovanifrån kan varje nivå lastas full vilket sparar plats och frigör dyrbar golvyta

●  Enkel hantering ger mindre skador på lagrat gods

●  Flera pelare kan monteras och kopplas samman – ger möjlighet till längre gods eller tyngre last

FÖRDELAR MED DENNA LÖSNING:

●  Säker lastning med kran eller gaffeltruck beroende på tillämpning

●  Man kan lägga i kassetter eller montera avdelare så att olika produkter kan lagras på samma nivå

●  Eftersom man lastar ovanifrån kan varje nivå lastas full vilket sparar plats och frigör dyrbar golvyta

●  Enkel hantering ger mindre skador på lagrat gods

●  Flera pelare kan monteras och kopplas samman – ger möjlighet till längre gods eller tyngre last