PDF med översikt av detta sortiment

Förrådsback för smådelar

• Optimala egenskaper på rullbanor tack vare   bottnens konstruktion och rundade kanter

• Högt volymutnyttjande genom rätvinkliga hörn och   släta ytor

• Fast monterat fönster, kan öppnas i stapel

• Hög stapelsäkerhet genom stoppknast

• Säker hantering tack vare greppförsänkningar

• Inklusive etikett

• Kraftig hålkammarpro för stabilisering

• 9 modeller i 5 olika grundmåttFörrådsback