PDF med översikt av denna produkt

Flexibox - en produkt till din industribyrå eller utdragsenhet som organiserar och effetiviserar ännu mer. Den ger operatören en god överblick och varje artikel ett exakt lager-utrymme. Storleken på en Flexibox är 800 x 600 mm och höjden är justerbar i 50 mm moduler. Flexibox är en anpassningsbar låda som enkelt konfigureras för dina behov och när behoven ändras kan du ändra lådan. Flexibox gör ditt effektiva lagersystem ännu mer effektivt. Genom sin flexibilitet ökar lag-ringskapaciteten med ungefär 20-25%.

Flexibox är en svensk produkt och en patentskyddad lagringslösning som utvecklas och tillverkas inom Norden. Plasten som används i våra produkter är framtagen särskilt med tanke på hållfasthet och miljöhänsyn. Produkten är särskilt gynnsam för de som använder eller plane-rar en hissautomatlösning, eller vill orga-nisera utrymmet i sina industribyråer eller på sina utdragsenheter.