PDF med översikt av detta sortiment

KORT BYGGTID OCH FLEXIBLA LÖSNINGAR

ser till att din verksamhet inte behöver flytta under monteringstiden

Vi har kunskap och erfarenhet för att smidigt lösa ditt utrymmesproblem.

● Skapa mer yta – ett extra våningsplan är billigare än att bygga ut eller flytta

● Arkitektur – ett nytt entresol-plan byggs enkelt ihop med existerande byggnad

● Snabb och smidig montering – minimal inverkan på din verksamhet