Kort byggtid och flexibla lösningar

ser till att din verksamhet inte behöver flytta under monteringstiden

Vi har kunskap och erfarenhet för att smidigt lösa ditt utrymmesproblem.

● Skapa mer yta – ett extra våningsplan är billigare än att bygga ut eller flytta

● Arkitektur – ett nytt entresol-plan byggs enkelt ihop med existerande byggnad

● Snabb och smidig montering – minimal inverkan på din verksamhet