PDF med översikt av detta sortiment

ANVÄNDNING

För att din produktion ska bli så effektiv som möjligt, har vi system som anpassas efter arbetsplatsens behov. Vi bygger moduler för att du ska kunna optimera varje meter utefter produktionsyta, lager och för en lean produktion. 

Vi har utvecklat en serie produkter med rullister, utdragsenheter, utdragbara plan och produkter som lutar eller kan tiltas, kan användas i industrin vid produktionsytor såväl som på lagret.

Varför gavelmonterade?

Vanliga balkmonterade utdragsenheter komprimerar förvaringen i höjdled. I många fall, t.ex vid en montagestation behöver man effektivisera plockhöjder ännu mera och dessutom minimera gångavstånd så mycket som möjligt. Ofta vill man kombinera lagrade produkter som är pallhanterade, lagrade i plastlådor och lutande förvaring där man exponerar plockmaterialet maximalt. Detta blir då en kombination av tungt och lätt material.

Gavelmonterade produkter är flexibla och gör detta möjligt. Jobbar du med kanbanlager och lean produktion har vi produkterna för din verksamhet. Perfekt när man lastar gods på ena sidan, plockar och producerar på andra sidan.