Vi gör två typer av skyddsräcken
Säkerhetsräcket Smart Block 3114
separerar personal från maskiner och andra faror och avgränsar så du får säkra gångvägar.
De är även användbara där det finns en plötslig förändring av nivåer, som runt entresolplan. Säkerhetsräcket Smart Block 3170 erbjuder
stabilare skydd, särskilt mot gaffeltruckar och andra fordon, i något område där människor och fordon måste dela samma utrymme.
Säkerhetsräcket Smart Block 3170 erbjuder en mycket kraftigare lösning, som speciellt skyddar mot trucktrafik eller andra fordon, i alla områden där människor och fordon måste vistas samtidigt.
Båda systemen är gjorda i monterbar byggsats, som inte kräver någon svetsning eller kapning. Man kan bygga nya och modifiera gamla räcken med enkla handverktyg. Konstruktionens design gör att en person kan montera och demontera upp ett räcke utan hjälp.
Vi gör också självstängande grindar som passar till dessa system, vilket är idealiskt där du vill skapa säkra passager för människor.
För mer info se  ”Smart förvaring för bygghandel”.