Vi har utvecklat ett system med beröringsfria
programmerbara lås.
Detta betyder att du bestämmer
vem som har tillgång till vad !
Med modern RFID teknik behöver
du inga vanliga nycklar. En plast
tag eller plastkort är din nyckel som du
programmerar som du vill.
Varför IDloc ?
• Låser utdragbara hyllor och dörrar
• Ger personlig access
• Förhindrar obehörig tillgång i produkter
som tidigare varit svårt att låsa.
• Beröringsfria elektroniska lås.
• Programmerbara nycklar som
bestämmer att ägaren kan få tillgång till
vissa lådor och skåp, men inte till andra.